Loading...

فیش پرینتر

چاپگر فاکتور صندوق مکانیزه فروش

فیش پرینتر - چاپگر فاکتور مشتری در فروشگاه

برای ارایه فاکتور به مشتریان در فروشگاه  وجود چاپگر لازم است ولی باید از بین سه نوع چاپ یکی را انتخاب نمود .

چاپ فاکتور در کاغذ 8 سانت . A5. A4  البته استاندارد فروشگاهها همان کاغذ 8 سانت میباشد . برای این منظور باید از چاپگرهایی که در بازار با نام فیش پرینتر شناخته میشوند استفاده نمود 

در ایران برترین برند با توجه به سابقه 18 ساله ما در مکانیزاسیون فروشگاهی  برند  بیکسولون میباشد.

در نرم افزار ماندگار میتوانید از هر سه نوع چاپ استفاده نمایید و مدیر میتواند نرم افزار را بگونه ایی تنظیم نمایید که به صورت اتوماتیک فقط در یک اندازه فاکتور فروش مشتری را در فروشگاه چاپ نماید.

امکان تغییر در طراحی چاپ در این نرم افزار برای کاربر امکان پذیر میباشد .